PROČ KURZ PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE?

V průmyslové automatizaci nejsme žádní zelenáči. Přestože jsme oslavili teprve šestý rok své existence, už se nám podařilo vybudovat největší český tým programátorů průmyslové automatizace, obsloužit na sto různých zákazníků z více než třiceti zemí světa. Projekty v oboru průmyslové automatizace jsou stále více žádané. Vidíme to na objemu zakázek, které dostáváme. Nejde přitom o žádný tajemný obor. Porozumět mu může každý zvídavý technicky zaměřený člověk

Industrial Academy nabízí tříměsíční softwarový kurz průmyslové automatizace. Nejprve dostanete intenzivní týdenní školení. Prvních pět dní se osm až deset hodin denně budete seznamovat s tím, co obnáší programování strojů (tedy PLC). V dalších 11 týdnech si budete trénovat získané znalosti na praktických příkladech a samostatných projektech.

Ty jsou inspirované reálnými poptávkami, které řešíme pro své zákazníky. Jednou týdně se pak budete scházet na čtyři hodiny, ve kterých budete konzultovat svoje výsledky a plánovat si práci na další týden. Postupovat totiž budete podle pravidel agilního metodiky vedení projektů. Takže si zajistíte praxi i v této oblasti. 

Věnovat se vám budou přední čeští odborníci na průmyslovou automatizaci, které baví šířit nadšení pro tento obor. Oni, spolu s tím, že v jednom běhu bude maximálně 10 účastníků zajistí, že brzy budete v programování strojů pro průmyslovou automatizaci jako doma. Čekat můžete domácí úkoly a samostatnou práci, kterou vám kolegové z kurzu budou oponovat.

Fotografie programátorů ICE

Co obnáší práce programátora v průmyslové automatizaci?

Veškeré operace, které neprovádí člověk i část těch, které jím jsou obsluhovány, jsou součástí automatizovaného výrobního procesu.

Programátor v oboru průmyslové automatizace má na starosti naprogramovat a uvést do provozu takovýto automatizovaný výrobní proces. Tento proces nazýváme “oživením stroje”, kdy se ze smontovaných mechanických dílů stává například funkční stroj na výrobu loketních opěrek, kompletaci myček nádobí nebo plně automatizovaná linka na lisování hliníkových polotovarů pro karoserie. 

Abyste mohli stroj či linku naprogramovat, musíte dobře znát jeho funkci i mechanickou konstrukci. Během Industrial Academy vás naučíme vyznat se v elektrických výkresech. Pokud se budete věnovat procesní automatizaci (např. práci pro pivovary, mlékárny nebo chemičky), bude nutné, abyste se seznámili s technologickým procesem a vyznali se v jeho schématickém nákresu.

Vše o našem kurzu

Během Industrial Academy jsme schopni do průmyslové automatizace zaškolit každého, kdo má rád techniku a má o tématiku zájem. Dobré předpoklady jsou být studentem střední či vysoké školy, který si hledá své první povolání a pracovní uplatnění. Podobně je kurz vhodný například pro ty, kdo mají na starosti údržbu strojů a linek po softwarové stránce a kdo si hledají změnu nebo si chtějí rozšířit kvalifikaci. V nultém běhu naší akademie byl student 3. ročníku gymnázia, bývalý elektroúdržbář či programátor IT a všichni si vedli skvěle. Spojoval je totiž zájem o moderní technologie a chuť se podílet na vývoji moderních strojů a výrobních linek. A to je primární požadavek, který máme na uchazeče o vzdělání prostřednictvím Industrial Academy.

Na rozdíl od jiných kurzů, které většinou pořádají výrobci konkrétních průmyslových programovatelných automatů, vás v kurzech Industrial Academy povedeme k samostatné práci programátora nezávisle na použitém programovacím prostředí, použitém vizualizačním prostředí nebo robotu. Studenty totiž provádíme celým projektem od jeho zahájení až po předání zákazníkovi. Pro tento účel budete pracovat na řešeních vycházejících z reálných projektů, které ICE dodává svým zákazníkům. Tím zajistíme, že jako absolventi kurzu budete mít reálnou zkušenost z programování reálného provozu a navíc bez vazby znalostí a zkušeností na zařízení od jednoho výrobce, navíc za použití agilní metodiky vedení projektu.

Projdeme si projekt v roli programátora od začátku do konce. Je dobré znát základy elektrotechniky, logiky a mít základní přehled o novinkách v oblasti moderních technologií, IOT, AI, počítačového vidění, pohonů, regulace, řízení apod. To vše potřebujete pro to, abyste byli schopni naprogramovat chod stroje správně. Proto se musíte vyznat i v příbuzných oborech. Konkrétně tedy v mechanice, elektrodokumentaci, případně i pneumatice a různých technologiích.

Kurz trvá 3 měsíce. A jeho průběh je rozdělen na dvě části.

 1. Úvodní intenzivní školení
  V průběhu prvního týdne se sejdeme s celou skupinou a projdeme si vše od základů. V tomto týdnu se budeme scházet každý pracovní den na 8-10 hodin.

 2. Samostatná práce na projektech 
  Na konci úvodního týdne dostanete zadány projekty, které budete samostatně vypracovávat. Můžete mít samozřejmě i vlastní projekty, ale my pro vás máme připraveno několik vzorových projektů, na kterých si osvojíte právě nabyté zkušenosti. Časová náročnost těchto projektů je okolo 40 - 80 pracovních hodin. Za dobu trvání kurzu (3 měsíce) vypracujete 3-4 tyto vzorové projekty. Na projektech již budete pracovat z domova. Určitě není na škodu, pokud do kurzu přijdete s vlastním projektem, na kterém si práci vyzkoušíte.
  Pro řízení těchto projektů budeme používat AGILE metodiku řízení projektu. Můžete počítat s tím, že si tedy sami na každý týden vytvoříte harmonogram projektu. 
  Jednou za týden se pak všichni společně sejdeme v místě školení a zhodnotíme postup vašeho projektu za poslední týden a zároveň si připravíte denní úkoly na další týden. Podle pravidel agile metodiky si také dohodneme na každý den krátké setkání na 15 až 20 minut, kde si projdeme dotazy z předešlého dne.

 3. Závěrečný Hackathon
  V posledním týdnu, který bude završen slavnostním ukončením, zpracujete svoji závěrečnou absolventskou úlohu. V tomto týdnu si shrneme veškeré poznatky z předešlých týdnů a projektů a vše, co jste se naučili předvedete při vypracování závěrečného projektu. Každý den si minimálně jednou uděláme review. Svoje dovednosti si vyzkoušíte téměř v praxi, protože ICE tým vám bude po celou dobu hrát roli zákazníka, kterému svůj závěrečný projekt odevzdáváte.

Minimální počet účastníků je 5, maximální kapacita kurzu pak 10 studentů.

Kurz probíhá zhruba třikrát ročně, vždy v kancelářích ICE vybraných podle toho, odkud je nejvíce účastníků kurzu. Pro kurz je vhodné mít vlastní notebook s nainstalovaným programovacím prostředím Siemens TIA Portal V15. V případě potřeby můžeme půjčit notebook s licencí po dobu trvání kurzu.

Po skončení kurzu se budete moci ucházet o práci junior programátor v oblasti průmyslové automatizace, či o pracovníka údržby ve výrobních společnostech (většinou bývá označováno jako elektronik). I u nás v ICE takové kolegy aktuálně hledáme. Podívejte se na naše stránky nebo naši prezentaci na Cocumě.

Nejsme státem akreditovaná organizace. I přes to od nás po dokončení akademie získáte certifikát, který doloží průběh kurzu a vaše nově získané zkušenosti. Budete tedy svědčit o tom, že jste dokončili tříměsíční kurz Industrial Academy, plnili průběžné úkoly a při vypracovávání konkrétních projektů si v praxi ověřili dovednosti junior PLC programátora za pomocí agile metodiky vedení projektu.

Fotografie programátora ICE

Co budu po skončení kurzu umět?

Analýza projektu

Analýza projektu

Orientace v mechanických, elektro, pneu a technologických schématech. Schopnost  dohledat signál z programu k zařízení v rozvaděči, připravit si podklady k projektu a vytvořit uživatelský manuál.

Základy programování

Základy programování

Založení a struktura projektu, celková orientace v programovacím prostředí, pravidla pro archivaci a dearchivaci projektů.

Hardware

Hardware

Tvorba HW konfigurace, nastavení parametrů komponent a jejich komunikace.

PLC program

PLC program

Vyznat se v programových blocích, vytvořit program v několika základních programovacích jazycích, používat knihovny.

Vizualizace

Vizualizace

Vytvořit projekt, vytvořit základní obrazovku, navázat proměnné na program v PLC, vytvořit template pro prvky vizualizace, vytvořit alarmy.

Komunikace

Komunikace

Rozeznat rozdíly v průmyslových sběrnicích, nastavení komunikace v programu a oživení komunikace, nastavení a komunikace pomocí telegramů TCP ap.

Měniče

Měniče

Nastavení základních parametrů měniče a komunikace s měničem, použít funkci měniče v programu.

Regulace

Regulace

Nastavení základních parametrů regulace a použít funkci regulace v programu.

Jaké jsou na Industrial Academy odezvy?

Zeptali jsme se absolventů nultého běhu Industrial Academy v Pardubicích:

Akademie mě naučila orientovat se v elektro dokumentaci, vyznat se v základních komponentách PLC (karty), vytvořit HW konfiguraci, základy programování ve 4 základních programovacích jazycích a základy vizualizace pro operátorské panely. Během kurzu panovala přátelská atmosféra. Jako plus beru domácí úlohy, na kterých jsme si všechny dovednosti zopakoval a vlastně asi i rozšiřoval.
Lukáš Ondráček (Programátor PHP, Java, začínající programátor SCADA)
Industrial Academy mi dala komplexnější pohled na TIA portál. Vyzkoušel jsem si programování v jazyku LAD, STL, SCL, nebo třeba vizualizaci. Přínosná byla práce s e-dokumentací. I když je kurz i pro naprosté začátečníky, pro mě bylo dobré, že jsem měl před Industrial Academy čas se zorientovat v TIA portále a vyzkoušet si udělat nějaké základní úkoly.
Miloš Hejna (Pracovník elektroúdržby, junior programátor)

ZAREGISTRUJTE SE!

Naučte se s Industrial Academy oživovat průmyslové stroje

Cena kurzu je 60 000 Kč a obsahuje v sobě:

 • 50 hodin intenzivního úvodního školení od lidí z praxe

 • Samostatná práce na projektech v rozsahu Projekty - 10 až 20 hodin týdně, dle kapacit a projektu, který si posluchač vybere za týden práce samostatné práce s týdenním review.

 • 44 hodin společných schůzek s dalšími účastníky kurzu a školiteli nad revizí průběhu a výsledků samostatné práce

 • 30 až 40 hodin na závěrečném hackathonu, který slouží jako závěrečný projekt a prokáže osvojení základních dovedností PLC programování.

Stále váháte?

Co byste měli vědět o průmyslové automatizaci

 • Za posledních 5 let vzrostl počet nasazených robotů v průmyslu o 114 %.

 • Český průmysl využívá vysoké procento robotů už nyní. Na každých 10 000 zaměstnanců je v ČR použito 101 průmyslových robotů. Světový průměr je 74 robotů na 10 000 zaměstnanců.

 • Do deseti let se implementace průmyslových robotů zdesetinásobí
  V průmyslové automatizaci se ženy téměř nevyskytují. Občas se s nimi setkáváme na pozicích projektantek, konstruktérek nebo projektových vedoucích, avšak programátorku mezi nimi téměř nenajdete. Pomozte nám díky Industrial Academy tento stav změnit!

 • Práce programátora v průmyslové automatizaci obsahuje jak práci v týmu, tak plně samostatnou práci vázanou pouze na požadavky zákazníka. Proto zde najdou uplatnění jak lidé, kteří potřebují k práci tým, tak naprostí introverti, kteří potřebují pro práci samotu.

 • V současné době je průmysl, a to jak využívá technologie v rozpuku. Naučit se rozumět obojímu povede v budoucnu k možnosti širšího pracovního uplatnění.

Kurzem Industrial Academy vás provedou zkušení programátoři, kteří  za svoji profesní kariéru oživili desítky strojů. Svoje nadšení pro automatizaci také dále šíří. Proto si jsou jistí, že těm, kdo mají zájem o techniku a mechaniku dokáží za tři měsíce přiblížit základy PLC programování.

Jako absolvent či absolventka akademie budete mít při přijímacích pohovorech výhodu oproti uchazečům bez praxe. Můžete tak začít svoji pracovní kariéru v oboru průmyslové automatizace, který je perspektivní nejen v současnosti, ale bude stále zajímavější i do budoucna.